Service gratuit et accessible à tous

Créer un site

Експериментален европейски месец на фотографията в София

Mois européen expérimental de la photo à Sofia‏  


Френският институт в България и фондация Easyart организира за първи път в София експериментален “европейски месец на фотографията” през ноември 2011. Тази културна проява, лансирана преди тридесет години в Париж, сега се провежда в повечето европейски столици. Обикновенно “европейският месец на фотографията” е през ноември, на всеки две години, четни, и се организира с общите усилия на културните институции и галериите. Всяко издание на “европейския месец на фотографията”, понякога със специфична тематика, е повод да се представят десетки изложби, да се организират прожекции, срещи, конференции, дебати. За да може София да се впише сред градовете организатори на това европейско събитие през ноември 2012 г., организираме този първи експериментален “европейски месец на фотографията” през ноември 2011 г. Става въпрос да представим тематични или монографски изложби в музеи, културни центрове и галерии както и обществени места, които участват в тази инициатива. 

...............................................................................................................................


L'institut français de Bulgarie et la Fondation Easyart organisеnt pour la première fois à Sofia une édition expérimentale du Mois Européen de la Photographie en Novembre 2011. Cette manifestation culturelle lancée il y a trente ans à Paris, a maintenant lieu dans la plupart des capitales européennes. Traditionnellement, le ''Mois Européen de la Photographie" a lieu au mois de Novembre, tous les deux ans. Chaque édition du "Mois européen de la photographie" est une occasion de présenter des dizaines d'expositions, organiser des projections, des rencontres, des conférences et des débats.